İŞLERWORKS

URLA OTOBÜS TERMİNALİ

Urla | 2020 | Otobüs Terminali


İzmir’in güneybatısında bulunan Urla İlçesi, konumu ve tarihsel art alanı itibariyle kentin önemli merkezlerinden biridir. Bu merkez içerisinde yer alan arazide tasarlanması öngörülen terminal yapısının, kentsel dokuda konumlanma biçimi, mimari dili ve fonksiyonel özellikleriyle Urla’ya farklı bir soluk getirmesi hedeflenmektedir. Bu doğrultuda, özellikle Urla’nın topoğrafik yapılanması dikkate alınmak suretiyle, söz konusu yapılanma üzerinde sürekliliğini koruyan yeşil doku, tasarımın ana kurgusuna eklemlenmiştir. İlçe genelinde yeşil doku ve ufuk çizgisi sürekliliğini koruyan ekolojik yapının, arazi üzerinde devam ettirilmesi amacıyla eğimden yararlanılmış ve yol kotundan yükselen bir yeşil alan yaratılmıştır. Bu alanda kullanılan düşey bitki duvarlarının lineer kurgusu terminal yapısının lineerliğiyle birleşerek kesintisiz bir yeşil yüzey oluşumunu desteklemiştir. Yapıdaki yalın mimari dilin temsilini sağlayan gridal çelik strüktür ile yaratılan tek mekan etkisi, hem plan düzleminde hem de hacimsel düzeyde bütünselliğin önünü açmıştır. Bu bütünsellik etkisiyle strüktür içerisinde konumlanan terminal binası; bilet satış ofisleri, yönetim, kafeterya, bekleme alanı ve ıslak hacimler gibi hizmet birimlerini içermektedir. Söz konusu etki, otobüslerin yolcu transfer alanı olan peronları da kapsamak suretiyle devam ettirilmiştir. Çelik strüktürün yıl boyunca kalıcılığı devam eden yasemin bitkisi ile örtülü yapısı, terminal mekanı ve peronların bulunduğu alanda doğal iklimlendirme ve havalandırmayı sağlayacak ve Urla gibi sıcak ilkim özellikleri gösteren bir bölgede yapının güneş ışınlarından etkilenmesi minimize edecektir. Strüktürde yaratılan bitkilendirme arazinin yol kotundan başlayan yeşil peyzaj düzenlemesiyle birleşerek yeşil doku bağlamında da bütünselliğin yaratılması amaçlanmıştır. Yeşil dokuda yaratılan bütünselliğin temel gayesi, terminal yapısının doğası gereği barındırdığı araç ve kullanıcı trafiğinin yol kotundan algılanmasının önüne geçmektir. Böylece yol kotundan bakıldığında, yapı alanındaki araç ve kullanıcı akışına ilişkin hareketlilik yerine, yol kotunda başlayan ve yapıyı saran strüktürü de içine alarak devam eden bir yeşil doku algısı yaratılmıştır. Söz konusu bu algı, Urla’nın kendine has topoğrafik yapısının tasarım alanında biçimlenmiş halidir. Tüm bu tasarım kararları doğrultusunda öngörülen terminal yapısı, kentsel doku ile ilişkisi, mimari dili, mekansal bütünlüğü ve iklimsel adaptasyonu bağlamında Urla’da mekansal bir çekim merkezi haline gelerek kendine özgü kimliğini yaratacaktır.

Devamını Oku