İŞLERWORKS

MURATPAŞA TİYATRO İŞLİĞİ

Antalya | 2015 | Kültürel


Antalya, geçmişi Paleolitik Döneme kadar uzanan, elverişli iklimi ve toprakları sebebiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapmış çok kültürlü bir kenttir. Coğrafik konumu nedeniyle barındırdığı tarihsel arka plan, kentin potansiyellerini artırırken, Akdeniz’in popüler bir şehri olarak ön plana çıkmasını da sağlar. En eski yerleşim yeri olan Muratpaşa İlçesi de; kentin bu çok yönlü potansiyellerinin bir odak noktası olarak gösterilebilir. Bu kapsamda ele alınan tasarım sürecinde; öncelikli hedef, tasarım kriterlerinin belirlenmesi ve söz konusu kriterlerin tasarıma aktarılması olarak düşünülmüştür. Proje alanı olarak belirlenen arazinin bitişiğinde yer alan mevcut park ve içerisindeki yeşil dokunun korunarak proje alanıyla bütünleştirilmesi ve böylece kent içerisinde yeşil bir merkez oluşturulması hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda yapılan mekânsal organizasyon sürecinde, alanın parkla bütünlüğünü maksimum düzeye çıkaracak tasarım olgusunun; yapının ana işlevlerinin negatif kota indirilmesiyle elde edilebileceği düşünülmüş ve buradan hareketle alanın kuzey sınırına sadece giriş bloğu konumlandırılmıştır. Bloğun giriş saçağı işlevini de gören, parkın Çınarlı Caddesi sınırından başlayan ve yaya ulaşımını sağlaması hedeflenen üst örtü çoğunlukla güneşli bir iklimsel özellik gösteren kentte kullanıcılara gölgelikli bir ulaşım sağlar. Aynı zamanda bu üst örtü ile programda yer almayan mekanlar (batı sınırında etkinlik anfisi doğu sınırında serbest performans alanı, kütüphane ve kafe gibi) tasarım sürecine eklemlenir. Çınarlı Caddesi’nden alana akan kullanıcılar giriş bloğunda yer alan danışma ve bilet satış birimlerini geçerek yürüyen merdivenlerle -8.00 kotunda yer alan fuaye alanına iner. Ayrıca danışma ve bilet satış birimlerinin arkasında konumlanan düşey sirkülasyon biriminden de -4.00 kotunda yer alan idareye ait birimlerle birlikte tüm kotlara ulaşım sağlanır. Tüm bunlara ek olarak -8.00 kotunda tasarlanan etkinlik anfisinden de fuaye alanına erişilmektedir. Giriş bloğu içerisindeki düşey sirkülasyon birimleri dışında, alanın batı sınırında da ayrıca bir sanatçı/servis girişi olarak kullanılabilecek bir giriş birimi de tasarlanmıştır. -8.00 ve -12.00 kotlarında mekânsal ihtiyaçları karşılayacak tüm birimler (prova odaları, kulis, hazırlık odaları, çok amaçlı odalar, otopark vb.) yer alır. İşlevlerin gömülerek negatife taşındığı bu tasarım kurgusu ile yapılaşmış alanlarla çevrili arazinin; davetkâr, insan ölçeğinde, naif, ve nefes alan bir tutum sergilemesi istenmiştir. Ek olarak doğu sınırına konumlandırılan ve üst örtü ve su ögeleri ile beslenen kütüphane - kafe ve bu mekanların devamındaki serbest performans alanı kullanıcıya dönük davetkâr kurguyu tamamlar niteliktedir. Sonuç olarak; tasarım kriterleri içerisinde belki de en çok vurgulanması gereken “Negatife Taşıma” eyleminin ve bunun sonucunda yapının çok büyük bir kısmının gömülerek geriye kalan alanların kente ve kullanıcıya ait bir alan olarak yeniden yorumlandığı bu proje ile hedeflenen; Muratpaşa İlçesi’ne ve Antalya kentine kültürel ve sosyal zenginliğin yanı sıra, kentsel çekim merkezi olma potansiyeli yüksek yeni bir kent ve kentli ilişkisi de kazandırmaktır.

Devamını Oku