İŞLERWORKS

L Y YÜZME AKADEMİSİ

Lüleburgaz | 2016 | Yarışma / Kentsel


Lüleburgaz, Trakya Bölgesi ve İstanbul arasında bir geçiş noktası olma özelliği barındırmasının yanı sıra, son yıllarda gelişen sosyo-kültürel ve fiziksel yapısı sebebiyle de yer aldığı bölge içerisinde ön plana çıkmaktadır. Bu doğrultuda tasarlanması amaçlanan proje ile, kullanıcıların sosyal yaşantısına, kişisel yetenek ve becerilerine yeni roller ekleyen mekanların oluşturulması hedeflenmektedir. Yarışma alanının kent merkezine yakın bir konumda oluşu kullanıcılara ulaşım kolaylığı sağlarken, sahip olduğu mevcut yeşil doku ve eğimin taşıdığı potansiyeller bakımından alan, modern hayatın hızlı temposu içerisinden sıyrılıp nefes alınabilecek bir durak olma özelliğindeki mekanların yaratımına olanak verir. Bu amaçla tasarlanan ve topoğrafyaya gömülen yapı ile mevcut yeşil dokunun sürekliliği pekiştirilir. Böylece doğayla bütünlüğünü koparmayan bir tasarım yaklaşımı vurgulanırken, kent içerisinde kullanıcıyla ilişki kurabilecek yeşil bir odak noktası yaratılmış olur. Mevcut eğim içerisine yeşil bir doku olarak eklemlenen tasarım kurgusunun temelini, birbirine dik olacak şekilde konumlanan ve güney-doğu yönüne açılan iki ayrı kol oluşturur. Her iki ayrı kola proje alanının alt ve üst kotlarından ulaşım sağlanır. Projenin doğu-batı aksında uzanan kolu üst kottaki iki girişle desteklenir. Söz konusu girişler ile, hem yapıda yer alan olimpik havuz, su topu havuzu ve bunların ihtiyaçlarına yönelik diğer mekanlara (giyinme-soyunma, ıslak mekanlar gibi) hem de açık havuzun konumlandırıldığı güneye açılan iç kısma ulaşılır. Olimpik havuz ve su topu havuzunu birbirinden ayıran şeffaf koridor sporcuların giriş-çıkış ve geçiş aksıdır. Yapının cephesinden inen çekirdek ile doğrudan açık havuza erişim sağlanılabileceği gibi seyirci tribünleri ile çekirdek arasında bir köprü olan şeffaf koridor üzerinden de açık havuzun yer aldığı alana geçilir. Cepheden inen çekirdeğin bağlandığı yerde açık havuz ve yapı arasında bir iç sokak oluşturulmuş olup, bu iç sokak ile açık alan ve yapı arası bir geçiş tanımlaması yapılmakta ayrıca üst kottaki otopark alanından bu sokağa doğrudan iniş sağlanmaktadır. Aynı zamanda üst kottaki otopark alanını iç sokağa bağlayan merdiven ile projenin diğer kolu olan ve kuzey-güney aksında konumlanan yapının önünden yürüyüş parkuruna erişilir. Bunlara ek olarak, güneş kırıcılarla desteklenen şeffaf cephe kurgusuyla iç-dış ilişkisini kuvvetlendiren yapının, biri olimpik havuzun, diğeri ise sporcu geçişini sağlayan koridorun üzerinde olacak şekilde konumlanan yırtıkları, doğal ışığın iç mekana aktarımını sağlar. Kuzey-güney aksında uzanan yapı içerisinde, çalışma havuzu, fizik tedavi ve rehabilitasyon amaçlı havuzlar, spa, hamam vb. gibi mekanlar ile rehabilite amaçlı bu mekanları destekleyen iç avlu yer alır. Yapı üzerindeki yırtık doğal ışığın mekana aktarımını sağlar. Her iki kolun arasında uzanan açık havuz ve kaydırakların bulunduğu avlu ise; kolların kuzey-doğudan gelen hakim rüzgarı kesmesi ve güneye açılan konumu sebebiyle daha fazla oranda güneşlenmeye imkan verir. Açık havuza bağlanan kaydıraklar mevcut eğimden yararlanılarak konumlandırılmış ve bu eğim üzerinde yer alan ağaçların korunması önemsenmiştir. Eğim altında kalan alanda ise kullanıcılara hizmet verecek olan kafeterya mekanı kurgulanmıştır. Kaydırakların üst kotta bağlandığı köprü, kafeterya mekanına yarı açık alan oluşturmakla birlikte olimpik havuzun yer aldığı yapıdan açık havuza geçişte üst örtü görevi yüklenmesi sebebiyle bir giriş tanımlar. Sonuç olarak, alana hakimiyet, çok yönlü erişilebilirlik, kapalı, yarı açık ve açık kamusal alanları ile bireyler arası etkileşimi arttıran niteliklerle şekil alan ve bölgenin ihtiyaçlarına bütünüyle cevap verebilecek özellikte mekanlarla desteklenen bir tasarım kurgusunun benimsendiği proje ile, Lüleburgaz’ın yer aldığı bölge içerisindeki prestijini ve kullanıcı-kent ilişkisi bağlamındaki gücünü arttırması hedeflenmektedir.

Devamını Oku