İŞLERWORKS

KONAK BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

Konak | 2015 | Yarışma / İdari


Alanın; Basmane Meydanı’na ve tren hattına olan yakın konumu, çeşitli kamu ve sağlık yapıları, yoğun ve sıkışık ticaret birimleriyle çevrelenmiş yapısı ve ayrıca kent için önemli bir aks olan Yeşildere ve Gaziler Caddesi üzerinde yer alması sebebiyle kent içerisindeki akış ve işleyişin oldukça yoğun olduğu bir bölgededir. Söz konusu alanda yer alan konut bölgelerinin, çöküntü alanı niteliğinde olması tüm veriler dikkate alındığında kullanıcı profiline yönelik ipuçlarını da ele vermektedir. Ticaret, kamu ve konut işlevli çevresine ek olarak bir geçiş ve görünür olma potansiyeli yüksek olan kentin bu noktası, tasarım kriterlerinin taşıdığı öncelikler bakımından önemlidir. Nitekim önerilen tasarımda; yoğun bir trafik akışının olduğu, Gaziler Caddesi’nde alana doğrudan ulaşımı sağlayacak bir geçiş noktasının olmadığı göz önüne alınarak cadde ve alan arasında tasarımın bel kemiğini oluşturan yaya aksı tasarlanmış ve yapı içerisinde İzmir kent kültürü özelliklerinden biri olarak ön plana çıkan sokak kurgusu vurgulanmıştır. Söz konusu sokak, kullanıcıyı yoğun trafik akslarına dokunmadan içine almakta ve üzerinde kurgulanan sosyal yaşantıyla (oturma alanları, bisiklet yolu, sanat duvarı vb. gibi) kaynaştırarak yapıya ulaşımı sağlamaktadır. Yapıya ulaşımı sağlayan yaya aksından rampayla bina girişinin bulunduğu alana erişilmekte ve bu noktada da bir iç sokak oluşturulmaktadır. Tasarlanan iç sokak üzerinde; bölgede yaşayan kullanıcılara yönelik atölye ve bunların sergi ve satışına hizmet edecek alanlar, çeşitli ticaret birimleri ve yeme-içme mekanları yer almaktadır. Kurgulanan her iki sokak ile tasarımda hedeflenen ve kentsel bağlamda büyük bir sorunsal olan idari yapı ve kamusallık kavramları ilişkili hale getirilmiştir. İç sokak üzerinden ulaşılan yapının ana girişi üzerinde yükselen galeri sokakla görsel bütünleşmeye olanak sağlamakta ve iç mekanın doğal ışıktan yararlanmasını mümkün hale getirmektedir. Yapının Yeşildere Caddesi’ne bakan cephesinde –İzmir’in sıcak iklimsel yapısı da göz önünde bulundurularak- bitki elemanlarıyla bütünleşik güneş kırıcı paneller tasarlanmıştır. Bu paneller üzerinde yer alan ve yağmur sularını muhafaza ederek paneller üzerindeki bitkilere taşıyan bir sistem de kurgulanmıştır. Paneller ve üzerinde yer alan bitkiler aynı zamanda caddeden gelen görüntü ve ses kirliliğini de engellemektedir. Problemin yalnızca bir yapı çözümü olmadığı aynı zamanda kentsel tasarıma yönelik bir çalışmayı kapsadığı düşünülerek, özellikle Melez Çayı etrafında şekillenen yeşil kurgusu, söz konusu kurgunun yaratılabilmesi için su etrafında mevcutta var olan yapılaşmanın kaldırılması ve yerine tren yolu aksı boyunca önerilen yapılar arasından geçişe olanak sağlayan sokaklar kurgulanarak İZBAN Kemer hattıyla bağlantılı kentsel yeşil platoya erişim öngörülmüştür. Kentsel yeşil plato ile; kullanıcı ve kamusal alan arasındaki ilişkinin pekiştirilmesi hedeflenmektedir. Alanın kent merkezinde yer almasına rağmen erişim bakımından kentten kopukluğu değerlendirildiğinde; yaya ulaşımını yapıya aktarmak üzere tasarlanan sokağın, alan ve kent arasındaki bütünleşmeyi sağlaması öngörülmüştür. Dolayısıyla plato üzerinde yer alan ve Belediye Hizmet Binası ile kentteki yaya sirkülasyonunu birbirine bağlayan sokak aynı zamanda tasarlanan tüm alanın kentle olan bağlantısını da oluşturmaktadır. Sonuç olarak; çevresiyle bütünleşik bir kentsel alan olarak tasarlanan Belediye Hizmet Binası, kent ve kentli, kamusal alan ve idari yapı arasındaki ilişkileri ele alması bakımından ön plana çıkmaktadır.

Devamını Oku