İŞLERWORKS

İZMİR JEOTERMAL HİZMET BİNASI

Balçova / İzmir | 2018 | İdari


İş Sahibi: İzmir Jeotermal Anonim Şirketi | Durum: Yapı kullanımda. Küresel ölçekte yaşanan çevresel deformasyonlar günümüzde artık doğal enerji kaynaklarının verimli ve nitelikli kullanımını gündeme getirmekte, merkezi ve yerel idarelerce konuya ilişkin bilimsel ve teknolojik araştırma - geliştirme projelerinin desteklenmesini zorunlu kılmaktadır. Nitekim doğal enerji kaynaklarının verimli kullanımına yönelik toplumsal farkındalığın yaratılması ve hatta arttırılması da idarelerin temel görevi olarak belirmektedir. Bu kapsamda İzmir Balçova İlçesi’nde yer alan jeotermal enerji kaynaklarının kullanımına ilişkin yetki ve sorumluluğu elinde tutan ve yarı özel-yarı kamu işletmesi olarak ön plana çıkan İzmir Jeotermal Enerji San. ve Tic. A.Ş., Balçova Korutürk Mahallesi’ndeki hizmet binası yapım sürecini başlatmış ve enerji etkin bir bina yapımını destekleyerek toplumsal farkındalığın arttırılmasını hedeflemiştir. Yapı, ağırlıklı olarak konut dokusunu içeren bir bölgede konumlanmakla birlikte bir kamu yapısı olmasına rağmen alışılagelen “kamu yapısı” imajının aksine tasarım kurgusu, mekansal niteliği ve uygulamaya yönelik çözümleri ile bulunduğu çevrede özelleşmektedir. Jeotermal enerji ile iklimlendirilen (ısıtma, soğutma ve havalandırma) yapı, 4 kattan oluşmakta, ayrıca 2 adet bodrum katı da içermektedir. Bodrum katlarda ağırlıklı olarak araç - gereç depoları ile elektrik pano odası, ısıtma merkezi ve bakım atölyeleri yer almaktadır. Yapıya erişimi sağlayan ve cephe boyunca uzayan giriş rampası, tüm kullanıcıların merkezden yararlanabilmesini sağlamaktadır. Yapının zemin katında bekleme, danışma, vezne ve ofisler, birinci katta birim yöneticilerine ait mekanlar, ikinci katta yönetim birimi ve toplantı salonu, üçüncü katta ise yemekhane ve seminer odası konumlanır. Yapının dış cephesinde bazalt ve perfore metal cephe kaplaması kullanılmıştır. Yapıyı tıpkı bir tül gibi saran perfore metal, çift cidar etkisi yaratarak mekansal iklimlendirmeye katkı sağlamaktadır. Ayıca tül etkisi yaratan örtüde seçilen renk kurgusu ile yapının bulunduğu dokuda kendine özgü bir kimlik yaratması hedeflenmiştir. Perfore metal cephe kaplamasının yer almadığı ikinci katta güneş ve ışık kontrolü amacıyla, kat bahçesine yer verilmiş ve böylece bu katta fazla ısınmanın önüne yapısal bitkilendirme ile geçilmiştir. Ek olarak yapının çatı katında da mekanik teçhizatı saklamak ve bir bariyer oluşturarak gürültü kirliliğinin önüne geçebilmek amacıyla kat bahçesi kurgulanmıştır. Yapım süreci devam etmekte olan (peyzaj ve çevre düzenlemesi ile iç mekan uygulamaları) binanın kullanım süreci başlamış olmakla birlikte, tamamlanması planlanan eksikliklerin giderilmesine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Tasarım kurgusu, mekansal niteliği ve enerji etkin bir bina olması özellikleriyle ön plana çıkan yapıya ilişkin olarak, peyzaj ve çevre düzenlemesi tamamlandıktan sonra yeşil bina sertifika başvurusu yapılması amaçlanmaktadır.

Devamını Oku